logo
Duurzaam beleggen: steentje bijdragen, graantje meepikken

Duurzaam beleggen: steentje bijdragen, graantje meepikken

Column

Korter douchen, de verwarming een graadje lager of wat vaker met het openbaar vervoer. We maken allemaal steeds vaker duurzame keuzes in ons dagelijks leven. Maar waarom zou je daar stoppen? Ook in je beleggingsportefeuille kun je steeds duurzamer kiezen. En dat is niet alleen goed voor de wereld, maar kan ook kansen bieden voor jouw eigen portemonnee. 

“We zien bij VanEck een steeds grotere vraag naar duurzame beleggingsalternatieven”, vertelt Martijn Rozemuller CEO Europe bij VanEck. En dat is niet zomaar volgens de ervaren belegger: “Beleggen doet men meestal voor de toekomst. Of dat nu een extra centje is voor tijdens het pensioen of de studiekosten van de kinderen, veel beleggers hebben een lange beleggingshorizon. Steeds meer mensen kiezen daarom voor bedrijven die zelf ook hun steentje proberen bij te dragen aan die toekomst.”

Duurzaam beleggen voor iedereen 

Duurzame keuzes maken kan als belegger op verschillende manieren en met verschillende risicoprofielen. “Voor de meer passieve belegger zijn er bijvoorbeeld verschillende duurzame ETF’s”, zegt Rozemuller. ETF’s zijn mandjes met verschillende effecten, waardoor je met een enkele inleg in diverse bedrijven en bijvoorbeeld landen investeert. Voordeel van beleggen in een ETF kan zijn dat je meteen spreiding in je portefeuille aanbrengt. “Spreiding is echt een van de kernprincipes van verstandig beleggen”, volgens Rozemuller. Op die manier voorkom je dat je hele portefeuille last heeft van een enkele ontwikkeling in de markt: “Heb je bijvoorbeeld alleen maar Amerikaanse tech-bedrijven, dan heb je veel meer last van de recente klappen die daar vallen, dan wanneer je bijvoorbeeld ook geld hebt zitten in verzekeraars in Europa en grondstoffen in Zuid-Amerika.” Met zo’n wereldwijde ETF zit je dus zowel in verschillende sectoren als verschillende landen en spreid je dus ook je risico’s.

Meer risico, toch duurzaam rendement? 

Ook voor de belegger die wat meer risico wil nemen, in de hoop daarmee ook hoger rendement te behalen, zijn er steeds meer mogelijkheden om in een groene ETF te beleggen. “Nieuwe technologieën op het gebied van energie, voedselproductie en circulair produceren, worden steeds populairder onder beleggers. Ze zien dat daar kansen liggen”, aldus Rozemuller. Omdat de vraag naar duurzame alternatieven groeit, zijn er mogelijkheden om te beleggen in bedrijven die zich daarop toeleggen. “Want dat we onze maatschappij anders moeten inrichten is evident.”

Maar verder is zo’n beetje alles over de toekomst onzeker: “Dus die nieuwe bedrijven zijn wel heel volatiel.” Dat betekent dus een hoger risico, maar mogelijk ook potentieel op het moment dat een ontwikkeling aanslaat. “Zeker als de overige keuzes in je portefeuille juist wat voorzichtiger zijn, kan het een overweging zijn om juist op het gebied van duurzaamheid wat meer risico te nemen”, meent Rozemuller.

Steentje bijdragen, graantje meepikken

Wel benadrukt Rozemuller de optie om in dat geval voor een ETF te kiezen: “Het is veel werk om zelf te selecteren welke bedrijven de meeste groeipotentie bieden. Met een ETF doe je meteen mee met verschillende ondernemingen.” VanEck biedt ESG ETF’s aan die niet gewogen worden op beurskapitalisatie. “Zo biedt VanEck de ‘Sustainable World ETF’ aan. Daarmee beleg je in 250 bedrijven die niet indruisen tegen de principes voor duurzaam beleggen die de Verenigde Naties hebben opgesteld.” Hiermee worden bijvoorbeeld bedrijven die betrokken zijn in de productie van tabak uitgesloten. “Maar er wordt ook gescreend op mensenrechten en milieu.” Let wel op: deze ETF kan niet als duurzame ETF worden geclassificeerd in de zin van SFDR artikel 9.

Ook biedt VanEck ETFs die in specifieke duurzame sectoren beleggen, zoals waterstof en duurzaam voedsel. Deze ETFs bevatten deels ook kleine, jonge bedrijven. “Je  helpt als belegger mee aan de ontwikkeling. Zo draag je als belegger een steentje bij en kun je vervolgens mogelijk ook een graantje meepikken van het succes. Beleggers in zulke specifieke ETF’s moeten wel beseffen dat dit mogelijk gepaard gaat met hogere risico’s, zoals sectorconcentratierisico’s, risico’s van nieuwe technologieën en risico’s van opkomende markten. In het verleden hebben ze hogere volatiliteit getoond dan brede algemene aandelenindices”, sluit Rozemuller af.  

Belangrijke kennisgevingen

Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.

Deze website is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH en VanEck Asset Management B.V. VanEck (Europe) GmbH is aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Europa door VanEck Asset Management B.V., een beheermaatschappij onder Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). VanEck (Europe) GmbH, met als vestigingsadres Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, is een financiële dienstverlener die onder toezicht staat van BaFin, de Duitse toezichthouder voor de financiële markten. De informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen “VanEck”) wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De visies en meningen die hier worden gegeven, zijn die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van VanEck. De meningen zijn actueel op de datum van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze bijdrage kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Wij achten de informatie die afkomstig is van derden, betrouwbaar. Deze informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Alle indices die worden vermeld, zijn maatstaven voor het vergelijken van algemene marktsectoren en rendementen. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen. 

VanEck Asset Management B.V., de beheermaatschappij van VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (de ‘ETF’), een subfonds van VanEck ETFs N.V., is een UCITS-beheermaatschappij onder Nederlands recht en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). De ETF is geregistreerd bij de AFM en volgt een aandelenindex. De waarde van de ETF-assets kan fluctueren. Dit is grotendeels het gevolg van de gehanteerde beleggingsstrategie. Als de waarde van een onderliggende index daalt, daalt ook de waarde van de ETF.

Alle rendementsgegevens hebben betrekking op het verleden en bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Beleggen brengt risico’s met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Lees het prospectus en de essentiële beleggersinformatie voordat u gaat beleggen.

Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH / VanEck Asset Management B.V.